Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Ihmisen kokonaistilanne ja toimintakyky on tärkeä ottaa huomioon sairauksien ja elämän vastoinkäymisten yhteydessä. Monesti oireisiin keskittyminen johtaa kuitenkin siihen, että ihmisen toimintakykyä ei selvitetä tai seurata. Toimintakyvyllä tarkoitetaan yleisesti ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. 

A-klinikkasäätiön toteuttamassa Arjen toimintakyky -hankkeessa tuotetaan järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan. Järjestöjen tarpeiden mukaan täydennettävä Paradise24fin-kysely on käytännön työväline, joka ohjaa keskustelemaan toimintakyvystä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tämän lisäksi tarjoamme hankkeessa koulutusta ja tukea työvälineen käyttöön sekä toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi.

Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Löydät meidät Twitteristä @atoimintakyky sekä Facebookista arjentoimintakyky. Julkaisemme näillä sivuilla tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja tuotoksista.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoon – Suomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Avustusohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ja mukana on 19 eri alojen järjestöä.

Ota yhteyttä!

Hanketyöntekijä
Mari Stycz
p. 0505642745
mari.stycz@a-klinikka.fi

Hanketyöntekijä
Jaakko Ikonen
p. 0504060356
jaakko.ikonen@a-klinikka.fi

Hankekoordinaattori
Tuuli Pitkänen
p. 0415178678
tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi