Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky -hankkeessa tuetaan järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuvat henkilöt ovat yleisesti ottaen kokeneet osallistumisen vaikutukset myönteisinä. Toimintojen kehittämistä varten tarvitaan kuitenkin järjestelmällisesti koottua ja analysoitua tietoa.

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä.

Hankkeeseen otetaan vielä mukaan järjestöjä, joilla on kiinnostusta osallistujien tilanteen seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin jos kiinnostuit.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

Yhteystiedot

Twitterissä @atoimintakyky sekä Facebookissa arjentoimintakyky

Tuuli Pitkänen
Hankekoordinaattori
Vanhempi tutkija, dosentti
p. 0415178678
tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi

Mari Stycz
Hanketyöntekijä
p. 0505642745
mari.stycz@a-klinikka.fi

Elsa Pingoud
Hanketyöntekijä
p. 0505603956
elsa.pingoud@a-klinikka.fi