Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Esittelyvideo arjen toimintakyky -hankkeesta

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena -työpaja

Pasilassa tiistaina 18.12. klo 10-16

Lyhyt kuvaus sisällöstä:
Aamupäivällä luentoja ja yhteistä keskustelua, iltapäivällä osallistujien puheenvuoroja. Teemoina mm.
Mitä toimintakyvyllä tarkoitetaan ja miksi toimintakykyyn on tärkeä kiinnittää huomiota
Toimintakyvyn osa-alueet ja niiden arvioiminen
Järjestötoiminta vaikuttaa toimintakykyyn
Kokemusasiantuntijan näkökulma
Miten tutkittu tieto voi tukea järjestötyötä

Onko sinulla kerrottavaa konkreettisista toimintakykyä tukevista työtavoista tai tutkimuksesta? Lähetä tiivistelmä ehdotuksestasi 24.11 mennessä
tästä linkistä tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
arjentoimintakyky@a-klinikka.fi

Tilaisuus on tarkoitettu järjestöväelle sekä kaikille järjestöyhteistyöstä sekä toimintakyvyn vahvistamisesta kiinnostuneille toimijoille ja tutkijoille! Osallistuminen on maksutonta.  
Ilmoittaudu seminaariin tästä linkistä 6.12 mennessä.

Tervetuloa!

 

Arjen toimintakyky -hankkeessa tuetaan yhteistyöhön halukkaita järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat, joiden tavoitteena on työikäisten kansalaisten toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset.

Hankkeessa on mukana erilaisia järjestöjä ja palveluntarjoajia, joilla on kiinnostusta osallistujien/asiakkaiden tilanteen ja toimintakyvyn seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Hankkeeseen ei tällä hetkellä oteta mukaan uusia järjestöjä, mutta ilmoitamme taas kun etsimme uusia yhteistyökumppaneita.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

Yhteystiedot  

arjentoimintakyky@a-klinikka.fi

Tuuli Pitkänen
Hankekoordinaattori
Vanhempi tutkija, dosentti
p. 0415178678

Elsa Pingoud
Hanketyöntekijä
p. 0505603956

Jukka Ahonen
Tutkija
p. 0504701436

Twitterissä @atoimintakyky sekä Facebookissa arjentoimintakyky