Päihde- ja mielenterveystyön erityisteemoja

Tälle sivulle kootaan tietoa erilaisista päihdetyön tai päihde- ja mielenterveystyön yhteisistä keskeisistä teemoista. Erityisteemat käsittelevät sellaisia aiheita, jotka ovat olleet viime vuosina tai ovat parhaillaan alan järjestöjen kehittämistyön, tutkimuksen tai vaikuttamistoiminnan kohteena.

Tarkoituksena on julkaista sellaista tietoa, jota päihde- ja mielenterveystyössä ja sen kehittämisessä olisi tärkeä hyödyntää ja viedä eteenpäin. Sivulle pyritään kokoamaan yhteen myös sellaista tietoa, joka muuten saattaa jäädä vain erillisiin artikkeleihin, hankkeiden loppuraportteihin ja seminaaripuheenvuoroihin - tai jota on ehkä muuten vaikea löytää.

Ensimmäiseksi teemaksi valittiin vertaistoiminta. Samalla on tarkasteltu myös kokemusasiantuntijuutta. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön sivuilla tarkastellaan ikäerityisiä ja ikäeettisiä psykososiaalisia toimintatapoja tukea vanhuksen toimijuutta. Sivuilla on laajasti tietoa aihepiiristä ja lisäksi ajankohtaista tietoa verkostosta ja tapahtumista. Päihdeasiakkaan tilannearvion avulla voi kartoittaa laajasti asiakkaan kokonaistilannetta. Eettiset näkökulmat -osio nostaa esille päihdetyön keskeisiä eettisiä kysymyksiä, keskustelua ja aineistoa. Uusimpana sisältönä on osio, jossa tarkastellaan päihdetyötä lapsinäkökulmasta.