Ajankohtaista

Alkoholitutkimussäätiössä on haussa apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen. Apurahoja myönnetään alkoholinkäyttöä tai raittiustoimintaa koskevaan tutkimukseen, alkoholitutkimukseen liittyvään huumausainetutkimukseen sekä tutkimuksiin, jotka selvittävät alkoholia yksilön ja yhteiskunnan ongelmana. Rahapelihaittojen tutkimuksessa kannustetaan tutkijoita hyödyntämään Peliklinikan asiakasaineistoa ja arvioimaan rahapelijärjestelmän muutoksen vaikutuksia. Apurahan haku on auki Alkoholitutkimussäätiön sähköisessä järjestelmässä 1.9.-30.9. 

minna.magnusson 1.9.2017

Arjen toimintakyky -hanke on käynnistynyt elokuun 2017 alussa A-klinikkasäätiöllä ja hankkeen verkkosivut on avattu Tietopuussa. Hankkeen tavoitteena on toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvän tiedon levittäminen ja järjestötyöhön soveltuvan arviointityövälineen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään PARADISE- ja MIPA-hankkeissa tuotetun tiedon pohjalta järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline, jonka avulla työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakykyä voidaan kartoittaa ja seurata. Arjen toimintakyky on osa STEAn vuosina 2017-2020 rahoittamaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa.

minna.magnusson 24.8.2017

Asiakkaan taitava kuuntelu päihdehoidon ensitapaamisissa motivoi asiakasta muutoksen pohtimiseen ja päihdehaittojen vähentämiseen. Erityisesti reflektoinnin eli heijastavan kuuntelun taito osoittautui YTM Maria Rakkolaisen tutkimuksessa olennaiseksi tekijäksi. Tutkimus osoitti, että motivoivan haastattelun vuorovaikutustyyli oli työntekijöillä kohtalaisen hyvin hallinnassa. Motivoivan haastattelun oppimiseen, erityisesti avokysymysten esittämiseen ja oikein kohdennettua empatiaa viestivään reflektiotaitoon kannattaisi kuitenkin tulevaisuudessa panostaa enemmän. Sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöstilaisuus aiheesta pidetään Tampereen yliopistolla 26.8.2017 klo 12.

minna.magnusson 18.8.2017

Terveysneuvontapäivät on haittoja vähentävää päihdetyötä tekevien ammattilaisten ja vertaisten yhteinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Päivien ohjelma koostuu ajankohtaisista asiantuntijaluennoista sekä iltatilaisuudesta. Päivillä kuullaan terveysneuvonnan hyvistä käytännöistä ja aihepiiriin liittyvien hankkeiden kokemuksia sekä kuullaan eri ammattilaisten ja vertaisten käytännön työstä. Tarjolla on myös esimerkiksi tutkimustietoa ikääntyneistä huumeiden käyttäjistä 60- ja 70-luvun Helsingistä sekä C-hepatiittistrategian etenemisestä. Ilmoittautumisaikaa on 2.10 asti. Lue tarkemmat ilmoittautumisohjeet täältä.

minna.magnusson 9.8.2017