Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena 4/2017-1/2019

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Kuntoutussäätiö

Tutkijat: Elina Mäenpää(elina.maenpaa@kuntoutusssaatio.fi, 044 781 3182) ja Timo Ilomäki (timo.ilomaki@kuntoutussaatio.fi, 044-7813118)

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, kuvata ja jäsentää vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden perustaa, merkitystä ja tarkoitusta järjestöjen toteuttamassa toipumisen ja kuntoutuksen tukemisess. Tutkimus tarkastelee vertaisen/kokemusasiantuntijan roolia ja merkitystä toipumiskulttuurissa, niin oman kuin toisten vertaisten kuntoutumisen kannalta. Kokemusasiantuntijoiden tehtäviä, rooleja ja asemaa tarkastellaan myös suhteessa toipumisen tukemisen/kuntoutuksen ammatilliseen työhön järjestöjen omassa toiminnassa sekä julkisen sektorin kanssa tehdyssä (palvelu)yhteistyössä ja yhteiskehittämisessä.
Kahdessa osakokonaisuudessa tarkastellaan ensinnäkin, mikä vertaisuuden merkitys on toipumisen tukena. Tässä osiossa selvitetään vertaisten tehtäviä ja roolia järjestöissä suhteessa ammatillisuuteen, vertaisten sitoutumista ja identifioitumista järjestöön sekä toimimisen motiiveja ja mahdollisesti vertaisuuteen liittyviä riskitekijöitä oman toipumisprosessin kannalta. Toisessa osakokonaisuudessa tarkastellaan kokemusasiantuntijuutta palvelujen kehittämistyössä, jolloin selvitetään mm. minkä tyyppisessä kehittämistyössä ja prosesseissa kokemusasiantuntijat toimivat, kuinka yhteistyö toimii ja mikä on kokemustiedon hyöty järjestöille ja palvelujärjestelmälle laajemmin.

Tutkimus kohdistuu järjestöjen toiminnassa mukana oleviin vertaisiin ja työntekijöihin sekä julkisen sektorin palveluyhteistyöhön osallistuviin kokemusasiantuntijoihin ja työntekijöihin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Tutkimuksessa tuotetaan kuvaus siitä, mitä vertaisuus ja vertaistoiminta järjestöissä käsittää sekä tietoa vertaisuuden merkityksestä toipujien omassa ja keskinäisessä toipumisprosessissa. Kokemusasiantuntijuuden osalta tutkimus tuottaa tietoa siitä, kuinka kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään sekä kehittämisehdotuksia prosessin ja toimijoiden yhteistyön parantamiseksi. Molempien osakokonaisuuksien tuloksia voidaan hyödyntää järjestöjen kehittämistoiminnassa.