Tapahtumat ja esitykset

JÄRJESTÖTYÖPAJA 6
Keskiviikkona 11.10.2017 (klo 12-15.30)
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki

"PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖJEN TIEDONTUOTANNON HYVÄT KÄYTÄNNÖT"

Työpajassa keskustellaan järjestöjen tutkimuskäytännöistä, tiedon keräämisen ja raportoinnin tavoista sekä tietotyön eettisistä kysymyksistä.
Tule pohtimaan mm.palvelujen käyttäjien ja toimintaan osallistuvien asemaa järjestöjen toteuttamassa tutkimuksessa sekä järjestöjen oppilaitosyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.
Elina Virokannas kertoo huumeita käyttävien naisten keskuudessa tekemästään tutkimuksesta.
Ohjelma sisältää virittäviä alustuksia, pienryhmätyöskentelyä ja paneelin.
Työpajaan ovat tervetulleita kaikki järjestötoimijat - järjestöjohto, työntekijät, vertaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät - samoin kuin opiskelijat ja oppilaitosten edustajat.

Alustava ohjelma:
12.00 Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö
12.15 Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä huumeita käyttävien naisten kanssa
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto
13.00 Pienryhmätyöskentelyä
14.00 Kahvitauko
14.15 Paneelikeskustelu
Puheenjohtajana Pekka Lund, Sininauhaliitto
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen THL, Hanna-Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)
15.30 Työpajan päättäminen

Ilmoittaudu seminaariin 2.10. mennessä: https://www.lyyti.in/MIPAseminaari

PÄIHDEPÄIVÄT
Seminaari 7
Ti 6.6.2017 klo 12-14
"Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä"
12.00 Seminaarin avaus/tervetuloa
Puheenjohtaja kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö
12.05 ”Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia?”
Vanhempi tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, MIPA-hanke » Lue lisää
12.35 ”Syrjäyttääkö digitalisaatio? Hyödyt ja haitat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen
näkökulmasta”.
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, MIPA-hanke » Lue lisää
13.00 ”Kurkistuksia mahdollisuuksien ikkunaan? Digitarinoita palvelujen käyttäjän ja henkilöstön
näkökulmista”
Lehtorit Pirkko Kärkkäinen ja Taina Heino, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DigiSote- hanke » Lue lisää
13.25 "Päihdetyön kokemuksellinen monimuotoisuus"
Kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä, KoKoA ry/Pirkanmaa » Lue lisää
13.55 Seminaarin päätös
Puheenjohtaja kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö

TUTKIMUSSEMINAARI JA JÄRJESTÖTYÖPAJA 5
Tiistaina 4.4. klo 9-15.45
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki

Katso alustukset:
Aloitus/Tourunen
Jurvansuu ja Peltosalmi
Pitkänen ja Koskela
Rissanen ja Kumpula
Niemelä

Tutkimusseminaari 4.4.2017
”Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä”

Tutkimusseminaari esittelee MIPA-tutkimusohjelman ensimmäisen vaiheen tutkimushankkeiden keskeisiä tuloksia järjestökyselyn, hyvinvointikyselyn ja kokemusosaamista koskevien selvitysten perusteella. Tutkimusseminaari on avoin kaikille järjestötoimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille, kehittäjille ja tutkijoille.

9.00 Aamukahvi
9.15 Seminaarin avaus
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö » Lue lisää
9.25 Tutkija Sari Jurvansuu:
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen
kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta » Lue lisää
9.45 Kommenttipuheenvuoro: erikoistutkija Juha Peltosalmi Soste ry
10.00 Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen:
Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi » Lue lisää
10.20 Kommenttipuheenvuoro: arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela STEA
10.40 Tauko
11.00 Tutkija Päivi Rissanen:
Vapaaehtoisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä » Lue lisää
11.20 Kommenttipuheenvuoro: kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula » Lue lisää
11.40 Seminaarin päättäminen

11.45-12.30 RUOKAILU

MIPA Järjestötyöpaja 5
”Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?”

Työpajan tavoitteena on esitellä MIPA-tutkimusohjelman uusia, käynnistyviä tutkimushankkeita, keskustella yhdessä tutkimusten sisällöllisistä teemoista sekä etsiä näkökulmia tutkimusten toteuttamiseen. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki järjestötoimijat: työntekijät, vertaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Työpaja järjestetään yhteistyössä Verkottaja-hankkeen kanssa.

12.30 Tervetuloa - johdatusta iltapäivän työskentelyyn
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
12.40 Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tutkimustoimijoina
Dosentti Jorma Niemelä » Lue lisää
13.00 Yhteistoiminnallista työskentelyä
Oppaina matkalla Mikael Söderström ja Ari Terävä A-klinikkasäätiön Verkottaja-hankkeesta
15.30 Työpajan päätös
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Ilmoittautuminen tutkimusseminaariin ja työpajaan 24.3. mennessä: https://www.lyyti.in/MIPA_4925

MIELENTERVEYSMESSUT 22.11.2016, Wanha Satama - MIPA-seminaari
Paikka: Mielenterveysmessut, Wanha Satama, Pikku Satamankatu 3-5, Helsinki, H-Sali
Seminaariin on vapaa pääsy pääsymaksun hinnalla (5 €, eläkeläiset, opiskelijat 3 €). Sali täytetään saapumisjärjestyksessä.

”PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSYHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA - VAI ONKO?"
Seminaari perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA-hanke 2015 -2018) tuoreisiin tutkimustuloksiin. Seminaarin keskeisenä teemana on päihde- ja mielenterveysyhteistyö: onko päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen itsestään selvää ja hyödyllistä vai liittyykö siihen käytännön työssä myös jännitteitä ja haasteita? Asiaa tarkastellaan niin järjestötyön, järjestöjen toiminnallaan tavoittamien ihmisten kuin kokemusasiantuntijuuden näkökulmista.

9.15 Tervetuloa
Seminaarin puheenjohtaja, erityisasiantuntija Jukka Valkonen Suomen Mielenterveysseura
9.20 ”Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö – tarve, haasteet ja mahdollisuudet”
Sari Jurvansuu, EHYT » Lue lisää
9.45 Kommenttipuheenvuoro: ”Järjestöjen välinen yhteistyö käytännössä”
Anne Alakiuttu, FinFami - Uusimaa ry ja Katja Malin-Kaartinen, Tukikohta ry
Yhteistä keskustelua
10.15 ”Yhdenvertaisuuden kokemus ja toimintakyky”
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö
10.40 Kommenttipuheenvuoro: ”Vastaako tutkimustieto todellisuutta?”
Kokemusasiantuntija Jari Mehto
Yhteistä keskustelua
11.00 Tauko
11.15 ”Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooli päihde- ja mielenterveystyössä”
Jouni Puumalainen, Mielenterveyden keskusliitto & Kuntoutussäätiö » Lue lisää
11.40 Kommenttipuheenvuoro: ”Näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden vaikuttavuudesta?”
Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL » Lue lisää
Yhteistä keskustelua
11.55 Seminaarin päätös
Erityisasiantuntija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

M/S SOSTE-RISTEILY 4.-5.10.2016 - MIPA-hanke on mukana M/S Soste-risteilyllä. http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste.html

Tiistai-illan "Yhteistyökattauksessa" tutkija Sari Jurvansuu (EHYT) (» Lue lisää) puhuu aiheesta "Yhteistyö järjestöissä, esimerkkinä päihde- ja mielenterveysyhteistyön mahdollisuudet ja haasteet"
Puheenvuorossa tarkastellaan järjestöjen välisen yhteistyön käytäntöjä, haasteita ja mahdollisuuksia päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehdyn kyselytutkimuksen ja tutkimushaastatteluiden pohjalta.

Tiistai-illan "Verkostojen ja teematapaamisten kattauksessa" (klo 18.45-19.30) toteutetaan järjestötutkijatapaaminen "Tutkijana järjestössä, mikä erityistä?"
Järjestöissä työskentelevien tutkijoiden mukaan järjestöjen tutkimus- ja selvitystoiminta palvelee yhteiskunnallista vaikuttamista ja edunvalvontaa. Sille on ominaista järjestölähtöisyys, käytännönläheisyys, tulosten hyödyntäminen kehittämistyössä ja tiivis yhteys tutkimuksen kohteisiin. Tutkijatapaamisen tavoitteena on keskustella järjestöjen tekemän tutkimuksen erityisyydestä suhteesta muualla tehtävään tutkimukseen. Mitkä ovat järjestötutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet, tulevaisuuden haasteet, erityiset tiedonintressit tai asema ja rooli niin järjestö- kuin tutkimuskentällä? Kenelle, miten, miksi ja millä seurauksilla tietoa tuotetaan? Keskustelua virittämässä tutkimuspäällikkö Anne Eronen SOSTE, tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö ja dosentti, YTT Jorma Niemelä Diakonia-ammattikorkeakoulu (» Lue lisää)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 4
Ti 13.9.2016 klo 9-15
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki

KEITÄ PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖT TAVOITTAVAT – JA MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS?
Työpaja esitteli MIPA-hankkeen järjestökyselyn ja hyvinvointikyselyn keskeisiä tuloksia. Miten järjestöt profiloivat omaa toimintaansa? Tavoittavatko järjestöt niitä ihmisiä, joita he pyrkivät tavoittamaan? Miten järjestöjen toimintaan osallistuneet ja palveluja käyttäneet ovat kokeneet järjestöt? Vastaavatko ihmisten näkemykset ja arjen kokemukset järjestöjen näkemystä itsestään? Tutkimustulosten ja pienryhmien tuotosten pohjalta keskustellaan lopuksi päihde- ja mielenterveysjärjestöjen moninaisista asemista ja näkymistä sote-uudistuksen näkökulmasta.
Työpajaan olivat tervetulleita kaikki järjestötoimijat: valtakunnallisten järjestöjen johto, kehittäjät, tutkijat, paikallisyhdistysten johto ja aktiivitoimijat sekä vapaaehtoistoimijat. Työpaja tarjosi mahdollisuuden kuulla, kommentoida ja keskustella MIPA-kyselytutkimusten tuloksista. Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen 040-1368058 jouni.tourunen[at]a-klinikka.fi

Työpajan ohjelma ja aikataulu:
9.00 Aamukahvit
9.30 Tervetuloa ja johdatusta päivän työskentelyyn
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
9.40 MIPA-hankkeen järjestö- ja hyvinvointikyselyjen tuloksia
Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta
Sari Jurvansuu, EHYT ry » Lue lisää
Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö » Lue lisää
10.40 Tauko
11.00 Pienryhmätyöskentelyä
Keskusteluteemoina mm. yhdenvertaisuuden kokemukset, hyvä- ja huono-osaisuus,
palvelutarpeet ja -kokemukset, ihmisten tavoittaminen järjestöjen toimintaan ja järjestöjen
lähiajan haasteet ja huolenaiheet.
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Päihde- ja mielenterveysjärjestöt Sote-uudistuksen kynnyksellä
Paneelikeskustelu MIPA:n kyselytutkimusten tulosten ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta
Erityisasiantuntija Jorma Niemelä (Diak) » Lue lisää
Kehittämispäällikkö Airi Partanen (THL) » Lue lisää
Johtaja Outi Ruishalme (Suomen Mielenterveysseura)
Järjestökoordinaattori Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry)
Puheenjohtajana Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö
14.30 Tutkijoiden kommenttipuheenvuorot
Sari Jurvansuu & Tuuli Pitkänen
14.45 Työpajan päättäminen
15.00 Iltapäiväkahvit ja vapaata keskustelua

* * * * * * *

* * * * * *

EHYT ry:n PÄIHDEPÄIVÄT Kulttuuritalolla 10.-11.5.2016
MIPA-hankkeen tutkijat mukana Päihdepäivien kolmessa seminaarissa

Ti 10.5. Seminaari 10: Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyö, Aalto-sali klo 14.30-16.30
Jouni Puumalainen: Kommenttipuheenvuoro
Ke 11.5. Seminaari 16: Asiakkaan asema ja sote-sopan monta kokkia, Alvar-auditorio klo 9.30-11.30
Tuuli Pitkänen: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asiakkaiden palvelukokemukset
Ke 11.5. Seminaari 17: Mielenterveys voimavarana päihdekuntoutuksessa, Arkki klo 9.30-11.30
Jouni Tourunen: Mielenterveysasiakkaat päihdehoidossa - elämäntilanne ja tyytyväisyys palveluihin

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 3
Ti 12.4.2016 klo 12-16
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 3 krs. luentosali 332

VAPAAEHTOISET, VERTAISET JA KOKEMUSASIANTUNTIJAT TYÖYHTEISÖSSÄ - SISÄLLÄ VAI ULKONA?
Työpajan tavoitteena on tarkastella eri näkökulmista vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden asemaa ja roolia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa. Teemoina ovat mm. yhteistyö ammattilaisten kanssa, työssä tukeminen ja järjestöjen yhteiset toimintaperiaatteet. Työskentelyssä on mukana Tarinateatteri Kapriisi.
Työpaja on tarkoitettu kaikille järjestötoimijoille - työntekijöille, vapaaehtoisille, vertaisille, kokemusasiantuntijoille, omaisille ja läheisille - kaikille järjestötyöstä kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu järjestökohtaisesti, työpajaan on varattu 10 paikkaa jokaiselle hankejärjestölle.
Työpajaan voi osallistua myös hankejärjestöjen ulkopuolelta: ota yhteys hankekoordinaattoriin (jouni.tourunen[at]a-klinikka.fi)

Ohjelma:
12.00 Kahvitarjoilu
12.30 Viritystä työskentelyyn
- Tervetuloa, johdatusta päivän teemaan, työpajan puheenjohtaja Jouni Puumalainen Kuntoutussäätiö/Mielenterveyden keskusliitto
- "Potilaasta tutkijaksi", Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto » Lue lisää
13.15 Pienryhmätyöskentelyä (kahvitauko työskentelyn ohessa)
- Työskentelyä Tarinateatteri Kapriisin ohjaamana
16.00 Kiitos ja hyvää kotimatkaa !

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 2
24.11.2015 klo 12.30-15.45
Diakonia-ammattikorkeakoulu, HELSINKI

”VAIKUTTAVA VIESTINTÄ SYNTYY YHTEISTYÖNÄ”

Järjestötyöpajan tavoitteena on keskustella tutkimusviestinnästä ja työstää tutkimusohjelman yhteistä viestintäsuunnitelmaa.
Työpaja on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille (viestintä, tutkimus, kehittäminen, toiminnat ja palvelut), vapaaehtoistoimijoille, vertaisille, kokemusasiantuntijoille, omaisille ja läheisille - kaikille tutkimusviestinnästä kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu järjestöittäin, työpajaan on varattu 8 paikkaa jokaiselle järjestölle.

OHJELMA
12.30 Tervetuloa ja kahvitarjoilu
13-14 Viritystä työskentelyyn
-”Järjestöjen tutkimus ja toiminta näkyväksi?” Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
-”Miksi tutkimustyöstä kannattaa viestiä?” Maria Ruuska Kaskas Media » Lue lisää
-”Tutkija tutkii – ja viestii. Kokemuksia viestintäkoulutuksesta” Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö » Lue lisää
14-15 Pienryhmätyöskentelyä
Teemoina ovat mm. tutkimusohjelman näkyvyys, tärkeimmät viestittävät teemat, viestinnän työnjako ja yhteistyö sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohderyhmät ja välineet. Pienryhmien työskentelyn tuloksia käytetään hankkeen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
15-15.45 Pienryhmien tuotoksia kokoava loppukeskustelu

YHTEENVETO pienryhmätyöskentelyistä (Maria Ruuska, Kaskas Media)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 1
18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, HELSINKI

"JÄRJESTÖTUTKIMUS PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN LEIKKAUSPINNOILLA"

Päivän tavoitteena on esitellä alkanutta päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa ja siihen suunniteltuja tutkimushankkeita, keskustella ja työstää tutkimuksiin liittyviä teemoja ja käsitteitä sekä etsiä yhteistä orientaatiota tutkimusohjelman toteuttamiseen.

OHJELMA
9.30 Aamukahvit
10.00 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma – mistä oikein on kyse?
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö » Lue lisää
10.15 Rahoittajan odotuksia hanketta kohtaan, Janne Jalava RAY
10.30 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista
tietoa erilaisista järjestöistä?
Sari Jurvansuu EHYT ry ja Pekka Lund Sininauhaliitto » Lue lisää
11.00 Tutkimusta järjestöjen tavoittamista kansalaisista – mitä tiedämme nyt?
Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö » Lue lisää
11.30 Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus – järjestöjen voimavara?
Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö » Lue lisää

12.00 Lounas
13.00 Työpajat/Ensimmäinen kierros
Workshop 1: Mitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tekevät? (Sari Jurvansuu)
Workshop 2: Miten tavoitamme ihmisten äänen ja arjen? (Tuuli Pitkänen)
Workshop 3: Mitä tarkoittaa vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä - käsitteet
ja käytännöt? (Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen)
14.00 Työpajat/Toinen kierros (iltapäiväkahvit työpajojen yhteydessä)
Workshop 1: Mitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tekevät? (Sari Jurvansuu)
Workshop 2: Miten tavoitamme ihmisten äänen ja arjen? (Tuuli Pitkänen)
Workshop 3: Mitä tarkoittaa vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä - käsitteet
ja käytännöt? (Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen)
15.00 ”Palvelut valikoivat – järjestöt paikkaavat?”
Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö » Lue lisää
Olavi Kaukosen puheenvuoron voi katsoa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

15.30 Työpajojen yhteenveto. Pekka Lund, Tuuli Pitkänen, Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen
16.00 Päivän päätös. Jouni Tourunen