Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit 4/2017-3/2019

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Sininauhaliitto

Hankkeesta vastaa tutkija Sari Jurvansuu: sari.jurvansuu@sininauha.fi, (040) 018 2353

Tutkimushankkeessa tarkastellaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooleja, identiteettejä ja toimintaedellytyksiä. Tutkimuksessa keskitytään seuraaviin järjestötoiminnan osa-alueisiin:
1) järjestöjen suhde yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (järjestöt advocacy -toimijoina)
2) toimijoiden osallisuus
3) toiminnan rahoitus ja sen ohjausvaikutukset

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:
Mihin päihde- ja mielenterveysjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan ja millaisin keinoin? Miten toimijoiden osallisuus järjestöissä toteutuu ja miten sitä pyritään vahvistamaan? Mitä ovat järjestöjen keskeiset rahoituslähteet ja niissä tapahtuneet muutokset? Missä määrin rahoittajatahot tai rahoitusmahdollisuudet ohjaavat järjestöjen toimintaa? Tarkastelua taustoittavat kolmannen sektorin muutoskehitykset, kuten järjestöjen toiminnan ammatillistuminen, toiminnan ohjauksen lisääntyminen, liike-elämälle ominaisten periaatteiden tulo osaksi järjestöjen toimintaa sekä järjestöjen roolin väitetty muuttuminen jäsenorganisaatioista selkeämmin palvelujen tuottajiksi.

Hankkeen tiedonkeruu on käynnissä lokakuun ajan. Kyselylomakkeet on lähetetty vastattaviksi 461 paikalliselle päihde- ja mielenterveysyhdistykselle ja 76 valtakunnalliselle toimijalle. Kiitos kaikille jo vastanneille!