Tietopuu:Tutkimussarja

Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimussarjan julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin. Julkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta.
Tietopuu: Tutkimussarja ISSN 2343-3884.

2017
Kaskela T., Pitkänen T., Solin P., Tamminen N., Valkonen J. & Kaikkonen R. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15.

Jurvansuu S. & Rissanen P. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatio-kehityksen näkökulmasta. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: 1-14.

2016
Pitkänen, T., Perälä, J. & Tammi T. Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016: 1-10.