Kehittämistoiminta

Päihde- ja mielenterveystyön ja -palvelujen jatkuva kehittäminen edellyttää paljon monipuolista verkostoitumista, yhteistyötä, tiedon hankintaa ja käyttöä, kouluttautumista, arviointia, tutkimista. Yhteistyö vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa on osa tätä kokonaisuutta. Tietoa tarvitaan erityisesti siitä, mistä olisi paras hyöty päihdetyössä ja päihdepalveluja tarvitseville kansalaisille. Järjestöjen rooli ja tehtävä päihde- ja mielenterveystyössä ja sen kehittäjänä on tärkeä. A-klinikkasäätiön kehittämistoimintaan kuuluu sekä valtakunnallisesti suuntautuneita että paikallisesti toteutuvia kehittämishankkeita.

Mieli- ja päihde -ohjelma (2009-2015) on viime vuosien aikana saanut aikaan paljon kehittämistyötä ja muutoksia. Ohjelman loppuraportti "Miten tästä eteenpäin" sisältää laajan kokoelman tutkimus- ja asiantuntijatietoa mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen jatkamisen pohjaksi tuleville vuosille. Meneillään oleva SOTE-uudistus on uudistamassa koko palvelujärjestelmää.

Päihdetyön toimintaympäristön muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on välttämätöntä. Tietoa tarvitaan monipuolisesti, mm. poliittisista, lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja palvelujärjestelmän muutoksista sekä päihteiden käytöstä. Tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Toimintaympäristöanalyysi on osa suunnitelmallisia kehittämis- ja strategiaprosesseja. Tietolähteitä -sivulla on kokoelma linkkejä päihdetyön tietoon, kansallisiin ohjelmiin, lakeihin ja asetuksiin, hallintoon ja valvontaan sekä alan julkaisuihin ja lehtiin. Tilastotietoa –sivulla ylläpidetään kokoelmaa alan keskeisistä tilastotietojulkaisuista.

Kehittämishanketietokannasta löytyy tietoa A-klinikkasäätiön piirissä meneillään olevasta ja päättyneestä kehittämistyöstä.

Rahapuu -sivulle on koottu tietoa alan kehittämistyötä rahoittavista avustuksista ja niiden kohderyhmistä, painopisteistä, hakukäytännöistä ja aikatauluista.