Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tilastotietoa

Tilastotietoa

THL:n päihde-ja riippuvuustilastot  Sivuilta löytyy ajankohtaiset tilastot päihdetilanteesta, -haitoista, -palveluista ja asiakkaista.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2017 sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista sekä yleiskatsauksen Suomen päihdetilanteen kehityksestä. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa. 

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016-2017 Raportissa kuvataan alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä 1960-luvun puolivälistä vuoteen 2017 sekä alkoholipoliittisia mielipiteitä vuosina 2016–2017. Raportin aineisto perustuu 1960-luvulta alkaen alkoholipoliittisia mielipiteitä koskeviin gallupkyselyihin ja vuonna 2016 toteutettuun Juomatapatutkimukseen.

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2016  Tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2016 tiedonkeruuseen osallistui 91 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 449 asiakkaasta. Aineisto ei kerro kattavasti kaikista Suomessa annettavan huumehoidon asiakkaista eikä kaikesta huumehoidosta.

Tupakkatilasto 2016

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016: Juomatapatutkimusten tuloksia.  Suomalaisten juomatapoja on tutkittu vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 15–69-vuotiaan väestön kattavilla haastattelututkimuksilla. Vuonna 2016 tutkimukseen otettiin mukaan myös 70–79-vuotiaat. Tämä raportti kokoaa yhteen vuosien 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 ja 2016 keskeisimmät tunnusluvut.

Huumetilanne Suomessa 2014 Huumetilanne Suomessa -raportti kokoaa yhteen keskeiset huumetilanteen kehitystä kuvaavat tiedot viime vuosina. Huumetilannetta kuvataan lakien, politiikan, käytön, haittojen sekä hoidon ja muiden interventioiden lähtökohdista.

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
SOTKAnettiin on koottu kattavasti kuntatasoisia tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä aihealueittain. Lisäksi palvelussa on keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.