Tutkittua tietoa

Näillä sivuilla tarjotaan tutkittua tietoa päihde- ja mielenterveystyöstä. Palvelu on suunnattu kaikille päihdealasta kiinnostuneille, esimerkiksi päihdealalla työskenteleville, opiskelijoille, ammattikasvattajille, toimittajille ja järjestöissä toimijoille.

Tutkimusjulkaisutietokanta sisältää opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen sekä A-klinikkasäätiön piirissä tehtyjä tutkimuksia tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden julkaisuja vuodesta 1993 alkaen.

Tutkimustiivistelmien tietokannassa on suomalaisten päihdetyön asiantuntijoiden kirjoittamia suomenkielisiä lyhyitä esittelyjä ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdehoitoon liittyvistä tutkimuksista. Tarkoituksena on tarjota selkokielisiä lyhennelmiä keskeisistä tutkimustuloksista ja niiden sovellettavuudesta päihdetyössä. Jos haluat, niin voit tilata uutiskirjeen, jonka avulla pysyt perillä palveluun lisätyistä lyhennelmistä. Uutiskirje lähetetään kerran kahdessa kuukaudessa, ja se sisältää tiedot sinä aikana julkaistuista lyhennelmistä. Palvelua ylläpitää A-klinikkasäätiön kehittämisyksikkö. Tietokannan kehittämisessä ja markkinoinnissa tehdään yhteistyötä EHYT ry:n kanssa.

Tiimin tutkittua -sivulle on koottu Tiimilehdessä julkaistut "Tutkittua" artikkelit vuodesta 2011 alkaen.

A-klinikkasäätiön tutkimustoimintaan sisältyy omia ja yhteistyössä toteutuvia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita erilaisilla rahoituksilla. Tutkimushankkeiden julkaisema tutkimustieto kootaan näille sivuille:

  • Toimintakyky Paradise24fin -sivulla esitellään PARADISE-hankkeessa kehitetty työkalu, jonka avulla ihmisen psykososiaalista kuormitusta on mahdollista arvioida ja seurata hoidon aikana.
  • Korvaushoito –KAKE –sivulla esitellään opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimusta. 
  • Rekisteritutkimus –RIPE –osiossa kerrotaan rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvasta seurantatutkimuksesta liittyen päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulkuun. 
  • Lapsiperheet LapsYTY –sivulla kuvataan "Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen" -hankkeen (LapsYTY) piirissä tehtyjä tutkimuksia. 
  • Huumeidenkäyttäjät –QUAF –osiossa kerrotaan QUAF2-osahankkeesta, joka on tuottanut tietoa Helsingin huumeidenkäyttäjistä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan. 
  • Kriminaalipäihdetyö –Prison –sivulla esitellään pohjoismaista Prison-tutkimushanketta, joka keskittyy vankeinhoidon päihdekuntoutuksen tarkasteluun. 
  • ATH-osatutkimuksen sivulla kerrotaan järjestötutkimuksen verkostosta, jonka tarkoituksena on hyödyntää THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestönäkökulmasta. 

A-klinikkasäätiön tutkimuslupiin liittyvä ohjeistus kertoo, miten hakea lupa A-klinikkasäätiön piirissä tehtäville opinnäytetöille ja tutkimuksille.

Tutkimushanketietokannassa on luvan saaneiden tutkimussuunnitelmia ja niihin myöhemmin päivitettyjä tietoja löytyy vuonna 2008 päättyneistä alkaen.