Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Voit hakea julkaisuja otsikkoon liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän, julkaisumuodon ja julkaisuvuoden mukaan. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosi
Problem gamblers and money: Unbalanced budgets and financial recovery Heiskanen, M. Väitöskirja 2017
Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland Matilainen, R. Väitöskirja 2017
Problematic gaming behavior among adolescents and young adults : relationship between gaming behavior and health Männikkö, N. Väitöskirja 2017
Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut Wahlbeck, K., Hietala, O., Kuosmanen, L., McDaid, D., Mikkonen, J., Parkkonen, J., Reini, K., Salovuori, S. & Tourunen, J. Muu julkaisu - 2018
Suositellut ehkäisyvalmisteet : Runsaasti päihteitä käyttävän naisen raskauden ehkäisy Koskinen, Laura Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa Heino, Emmi; Haanperä, Aurora Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla Taskinen, Anna Pro gradu -työ 2016
Lahden korvaushoitoklinikan asiakastyytyväisyyden Bikva-arviointi Kivelä, Emmi; Romppanen, Jasmiina Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2016
Kouvolan Selviämisaseman asiakkaat ja heidän siirtyminen katkaisuhoitoon : Miten Kouvolan päihdestrategia toteutuu Selviämisyksikössä? Koskiranta, Jessica; Sippala, Tia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2016
Hoitopolun kehittäminen ennaltaehkäisevään päihdehoitotyöhön Suomalainen, Emmi; Luusuaniemi, Marika Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Nainen huumeiden käyttäjänä - Päihdetyöntekijän silmin Löfberg, Cassandra; Vuorikoski, Tiina Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
"JOS EN OLISI TÄNNE PÄÄSSYT, EN TIEDÄ MISSÄ NYT OLISIN" : Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta Bashan, Niina & Inkeroinen, Lasse Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Päihdehoidon asiakaskunta ja päihdeongelmaan liittyvä ennenaikaisen kuoleman riski: hoito- ja rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus Pitkänen, Tuuli, Kaskela Teemu & Tourunen, Jouni Järjestötutkimus 2017
Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky. Heinonen, M & Pitkänen, T Järjestötutkimus 2017
The association of alcohol use and quality of life in depressed and non-depressed individuals: a cross-sectional general population study Levola, J, Pitkänen, T, Kampman, O & Aalto, M Yliopistollinen/sektoritutkimus - 2017
Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä Elina Virokannas Yliopistollinen/sektoritutkimus - 2017
Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten "standpoint". Elina Virokannas Yliopistollinen/sektoritutkimus - 2017
"Kuin liikenneympyrässä suuntaa hakemassa" : Haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hyvästä elämästä ja hoidosta Maria Liimatta-Tuominen & Marita Räsänen Muu opinnäytetyö - 2017
Facing drug problems and advancing sentence plan. Prisoners’ perspectives on drug treatment programmes in Finland. Kaskela, Teemu & Tourunen, Jouni Muu julkaisu - 2017
Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. Pitkänen T, Elovainio M, Jokelainen, S & Tourunen J Järjestötutkimus 2017
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen Pitkänen, Tuuli ja Tourunen, Jouni Muu julkaisu - 2016
Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla Kaskela T., Pitkänen T., Solin P., Tamminen N., Valkonen J. & Kaikkonen R. Järjestötutkimus 2017
Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutuksessa työntekijöiden näkökulmasta Anni Kivenjuuri & Pia Andersson Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Terveydenhoitajan keinot ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin kulutusta ja siitä johtuvia haittoja. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Sini Huoponen, Inka Talli Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Haittoja vähentävä korvaushoito ja oheiskäyttö pistämällä - miten pistämisen vähentämistä voisi tukea? Emilia Helenius, Katri Järvi Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa Suvi Liuski Pro gradu -työ 2016
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi Järjestötutkimus 2017
Enemmän irti ryhmästä: osallistavan ryhmätoiminnan oppaan toteuttaminen Stoppareihin Terhi Vanha-aho, Pia Rautio ja Kaisa Vihreälehto Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2016
Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista Niina Suokas Pro gradu -työ 2016
"Apua ongelmiini, ymmärrystä ja myötätuntoa" - Asiakkaiden kokemuksia tuen tarpeesta katkaisuhoidon aikana Jenni Lindgren ja Heli Rosi Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2016
Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia Pitkänen, Tuuli, Jokelainen, Suvi, Sironen, Jiri & Glad, Timo Muu julkaisu - 2017
Tutkimustietoa järjestötoiminnasta Pitkänen T & Jokelainen S Ammatilliset lehdet 2016
Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä. Kammonen Karita Pro gradu -työ 2016
Validity of the gender gap theory in a substance-abusing population with previous prison sentences Kaskela, T. & Pitkänen, T. Järjestötutkimus 2016
Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet: Paradise24-kysymyssarjan tutkimusperusta. Pitkänen, T. Levola, J., Tourunen, J. Kaskela T. & Holopainen, A. Järjestötutkimus 2016
Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016. Elovainio M., Pitkänen T., Hakkarainen P. & Simojoki K Muu julkaisu - 2016
Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi Järjestötutkimus 2016
The Effects of Gender and Previous Prison Sentence on the Risk of Committing Crime Among a Substance-Abusing Population Kaskela, T. & Pitkänen, T. Järjestötutkimus 2016
Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella Pitkänen Tuuli, Tourunen Jouni Järjestötutkimus 2016
"Kriittisin on juurikin se eka piikki" Piikkihuumeiden käytön aloittaminen ja ennaltaehkäisy Sirja-Mari Taskinen ja Maiju Tuominen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2016
Läheisen huomiointi päihdeongelmaisen hoidossa -opas päihdetyöntekijöille Elina Heikkinen (ent. Hyvärinen) Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2016
Therapia Fennica toim. Acar, Kauma, Kotila, Mertsalmi, Simojoki 2015
Alkoholiriippuvuus Aalto, M. & Alho, H. & Kiianmaa, K. & Lindroos, L. & Simojoki, K. 2015
Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan Pitkänen, T. & Tourunen, J. 2015
Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta Rissanen, P. Väitöskirja 2015
Kokemusasiantuntijatoimintaa kehittämässä – kokemusasiantuntijan näkökulma Rissanen, P. 2015
Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus Rissanen, P. & Puumalainen, J. 2016
Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta Pitkänen, T. & Kaskela, T. 2011
Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski Pitkänen, T. & Simojoki, K. 2011
"Tie on pitkä ja kivinen". Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä Kaskela, T. & Pitkänen, T. & Tourunen, J. 2011

Sivut